nieuwsbrief


Comité van aanbeveling:

Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken


Middelburg, december 2020

Geachte heer / mevrouw,

In deze roerige tijden waarin we elkaar nog steeds niet kunnen ontmoeten, willen we via deze weg laten weten dat wij u als donateur zeer waarderen. Afgelopen periode heeft er een verbouwing in de synagoge plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

 

Toen de synagoge in 1994 werd gerestaureerd, herbouwd is misschien een beter woord, is uitgegaan van een heel kleinschalig gebruik van de synagoge, en dus ook van de keuken.

De keuken was geschikt voor een zeer bescheiden gebruik en niet berekend op grotere groepen waarvoor zou moeten worden gekookt. In feite was de keuken goed geschikt voor het zetten van koffie en thee maar niet geschikt voor het klaarmaken van maaltijden voor groepen. Vanwege het feit dat de Middelburgse synagoge onderdeel uitmaakt van het NIK, dient voor het bereiden van maaltijden rekening gehouden te worden met strenge eisen voor kasjroet.

De bereikbaarheid van keuken en toilet was moeilijk doordat deze voorzieningen alleen bereikbaar waren via een steile smalle trap. Voor oudere regelmatige bezoekers van de synagoge begon de trap een obstakel te worden waardoor het toilet voor hen onbereikbaar werd. Hierdoor werd het bezoek van de diensten en de feestdagen voor hen ernstig bemoeilijkt. Voor het verzorgen van de maaltijden in de synagoge op de begane grond, vormde de steile trap zelfs een gevaarlijke route.

In de vroegere situatie werd het mikwe, dat bedoeld was als herinneringsruimte met een gedenkteken voor de Sjoah, door het gebrek aan bergruimte in toenemende mate ook gebruikt als opslagruimte. Hierdoor ontstond een rommelige sfeer die afbreuk deed aan de functie als herinneringsruimte.

Na de restauratie van de synagoge bloeide het Joodse leven in Zeeland weer op waardoor de noodzaak van een praktisch ingerichte kosjere keuken duidelijk werd. Door de bouwkundige ingreep kon de oppervlakte van de keuken zodanig worden vergroot dat er voldoende kastruimte ontstond, voldoende werkplek ontstond waardoor meerdere personen tegelijk in de synagoge konden werken, kon er een horeca fornuis worden geplaatst en een grote koelkast.  Bovendien is de ventilatie geoptimaliseerd door het plaatsen van een ventilatie unit en is ook de verlichting ideaal.

Op de begane grond is een uniseks toilet geplaatst, voorzien van een wc en een urinoir, en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.

Het mikwe is opnieuw ingericht waarbij de trap en het toilet achter een L-vormige wand zijn weggewerkt.  Onder de nieuwe trap kon een bergruimte worden gecreëerd buiten het zicht van de bezoekers.

Het plaatmateriaal van de nieuwe wanden in de kleur donkergrijs is zorgvuldig afgestemd op de bestaande ruwe muren in het mikwe en vormt een mooie achtergrond voor het gedenkteken dat nu beter tot zijn recht komt.  Ook deze ruimte wordt geventileerd volgens de regels van het bouwbesluit.

Wij hopen dat zodra het weer mogelijk is u uit te nodigen zodat u alles met eigen ogen kunt zien!
Donaties blijven een belangrijke bron van inkomsten ten behoeve van het onderhoud van de synagoge en zeker nu de open dagen en de expositie geen opbrengsten opleveren.

Bijgesloten vindt u de een acceptgiro die het overmaken van een gift mogelijk gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sira Kamermans en Aad Vos