Nieuws & Nieuwsbrief

Annie Couzijn, In Memoriam

Op 6 december 2021 overleed Annie Couzijn in Ter Reede in Vlissingen na een langdurig ziekbed.  Zij werd 82 jaar. Annie was de weduwe van Henk Couzijn die vele jaren penningmeester was van de Joodse Gemeente Zeeland. Hij overleed vier jaar geleden.

Toen in 1994 de synagoge na restauratie weer werd geopend was er vanuit de Middelburgse bevolking veel belangstelling en om die reden werden veel open dagen georganiseerd om belangstellenden te ontvangen in de synagoge.  En bij die open dagen was Annie nauw betrokken, niet zozeer op de voorgrond maar achter de schermen was zij heel duidelijk aanwezig.

Annie was een vrijwilligster van het eerste uur.  Letterlijk en figuurlijk.

Niet alleen maakte zij de meeste dienstjaren als vrijwilligster maar zij was bij open dagen of andere bijeenkomsten in de synagoge altijd als eerste aanwezig.  Zij zette koffie en thee en zorgde er ook altijd voor dat de voorraadkast in de keuken tijdig werd aangevuld.  Vaak deed zij dat uit eigen portemonnee !

Toen haar man Henk min of meer invalide raakte en op den duur het huis niet meer uitkwam, heeft zij hem jarenlang verzorgd waarbij zij zich volkomen wegcijferde.    Nadat Henk overleed kreeg zij zelf problemen met haar gezondheid.  Zij werd minder mobiel, kreeg ernstige lichamelijke klachten en toen werd duidelijk dat zij niet meer beter zou kunnen worden en werd zij opgenomen in Ter Reede.

Wij herinneren ons Annie als een vrouw die heel veel voor de synagoge heeft betekend.

Moge zij rusten in Vrede

—————–

 

Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg van juni 2021

Comité van aanbeveling:

Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Middelburg, 28 juni 2021

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van het heugelijke feit dat de corona-beperkingen eind juni 2021 versoepeld worden, kan de Middelburgse sjoel haar deuren weer openen voor het ontvangen van geïnteresseerden in de zomermaanden juli en augustus. De open dagen zullen plaatsvinden op woensdag en donderdag. De openingstijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. We zijn blij dat het weer kan en hopen op een flink aantal bezoekers.

Helaas is er ook een droevige mededeling.
Onze oud-voorzitter van de Stichting Synagoge Middelburg, Rudi Gomperts is afgelopen maand op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Vlissingen overleden. Rudi Gomperts werd in een Joods gezin in Suriname geboren. De familie heeft daar eeuwenoude roots, die stammen uit de tijd dat zij eigenaar was van plantages. In 1969 kwam Rudi naar Zeeland, waar hij betrokken was bij de bouw van de aluminiumfabriek Pechiney. Ook is hij werkzaam geweest in Frankrijk en in Afrika.

Hij was een man die zich maatschappelijk betrokken toonde, velen konden een beroep op hem doen. Zo stelde hij, na zijn pensionering, zijn kennis ter beschikking van bedrijven in ontwikkelingslanden en was hij gemeenteraadslid van de Lokale Partij Vlissingen, waarbij het hem vooral ging om de kwaliteit van leven in zijn stad te verbeteren.

Vanaf het begin van de opbouw van de synagoge was Rudi erbij betrokken. In eerste instantie als adviseur bij de restauratie. Later doordat Aad Vos, een goede vriend, hem vroeg voorzitter te worden van de Stichting Synagoge Middelburg. Een functie die hij een vele jaren vervuld heeft. Ook was hij betrokken met het naar Middelburg halen van het EHOC (het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum).

De Stichting Synagoge Middelburg heeft veel aan hem te danken. Wij zijn hem veel verschuldigd. Dat zijn ziel gebundeld mag worden in de bundel van het leven.

En dan nog het volgende.
Velen van u ondersteunen ons reeds jaren als donateur. Dat wordt door ons zeer gewaardeerd.

Bijgesloten vindt u een acceptgiro die het overmaken van een gift wellicht gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

Wij wensen u alvast een fijne zomer en hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Sira Kamermans, secretaris

 

 

 

 

Inhoudelijk verslag verbouwing synagoge Middelburg voorjaar 2020

Toen de synagoge in 1994 werd gerestaureerd, herbouwd is misschien een beter woord, is uitgegaan van een heel kleinschalig gebruik van de synagoge, en dus ook van de keuken. De keuken was geschikt voor een zeer bescheiden gebruik, en niet berekend op grotere groepen waarvoor zou moeten worden gekookt. In feite was de keuken goed geschikt voor het zetten van koffie en thee maar niet geschikt voor het klaarmaken van maaltijden voor groepen. Vanwege het feit dat de Middelburgse synagoge onderdeel uitmaakt van het NIK, dient voor het bereiden van maaltijden rekening gehouden te worden met strenge eisen voor kasjroet.

De keuken voor de verbouwing

De bereikbaarheid van keuken en toilet was moeilijk doordat deze voorzieningen alleen bereikbaar waren via een steile smalle trap. Voor oudere regelmatige bezoekers van de synagoge begon de trap een obstakel te worden waardoor het toilet voor hen onbereikbaar werd. Hierdoor werd het bezoek van de diensten en de feestdagen voor hen ernstig bemoeilijkt. Voor het verzorgen van de maaltijden in de synagoge op de begane grond, vormde de steile trap zelfs een gevaarlijke route.

De oude trap naar boven (toegang keuken en WC’s)

In de vroegere situatie werd het mikwe, dat bedoeld was als herinneringsruimte met een gedenkteken voor de Sjoah, door het gebrek aan bergruimte in toenemende mate ook gebruikt als opslagruimte. Hierdoor ontstond een rommelige sfeer die afbreuk deed aan de functie als herinneringsruimte (zie onderstaande foto).

 

Na de restauratie van de synagoge bloeide het Joodse leven in Zeeland weer op waardoor de noodzaak van een praktisch ingerichte kosjere keuken duidelijk werd. Door de bouwkundige ingreep kon de oppervlakte van de keuken zodanig worden vergroot dat er voldoende kastruimte ontstond, voldoende werkplek ontstond waardoor meerdere personen tegelijk in de synagoge konden werken, kon er een horeca fornuis worden geplaatst en een grote koelkast. Bovendien is de ventilatie geoptimaliseerd door het plaatsen van een ventilatie unit en is ook de verlichting ideaal.

Op de begane grond is een unisex toilet geplaatst, voorzien van een wc en een urinoir, en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. Het mikwe is opnieuw ingericht waarbij de trap en het toilet achter een L-vormige wand zijn weggewerkt. Onder de nieuwe trap kon een bergruimte worden gecreëerd buiten het zicht van de bezoekers.

Het mikve na de verbouwing

Het plaatmateriaal van de nieuwe wanden in de kleur donkergrijs is zorgvuldig afgestemd op de bestaande ruwe muren in het mikwe en vormt een mooie achtergrond voor het gedenkteken dat nu beter tot zijn recht komt. Ook deze ruimte wordt geventileerd volgens de regels van het bouwbesluit. De Stichting Synagoge Middelburg is dankbaar voor de financiële bijdrage van Maror (verbouwing) en van Levi Lassen (keukeninrichting).

 


Nieuwsbrief december 2020
Middelburg, december 2020

Geachte heer / mevrouw,

In deze roerige tijden waarin we elkaar nog steeds niet kunnen ontmoeten, willen we via deze weg laten weten dat wij u als donateur zeer waarderen. Afgelopen periode heeft er een verbouwing in de synagoge plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

Toen de synagoge in 1994 werd gerestaureerd, herbouwd is misschien een beter woord, is uitgegaan van een heel kleinschalig gebruik van de synagoge, en dus ook van de keuken.

De keuken was geschikt voor een zeer bescheiden gebruik en niet berekend op grotere groepen waarvoor zou moeten worden gekookt. In feite was de keuken goed geschikt voor het zetten van koffie en thee maar niet geschikt voor het klaarmaken van maaltijden voor groepen. Vanwege het feit dat de Middelburgse synagoge onderdeel uitmaakt van het NIK, dient voor het bereiden van maaltijden rekening gehouden te worden met strenge eisen voor kasjroet.

De bereikbaarheid van keuken en toilet was moeilijk doordat deze voorzieningen alleen bereikbaar waren via een steile smalle trap. Voor oudere regelmatige bezoekers van de synagoge begon de trap een obstakel te worden waardoor het toilet voor hen onbereikbaar werd. Hierdoor werd het bezoek van de diensten en de feestdagen voor hen ernstig bemoeilijkt. Voor het verzorgen van de maaltijden in de synagoge op de begane grond, vormde de steile trap zelfs een gevaarlijke route.

In de vroegere situatie werd het mikwe, dat bedoeld was als herinneringsruimte met een gedenkteken voor de Sjoah, door het gebrek aan bergruimte in toenemende mate ook gebruikt als opslagruimte. Hierdoor ontstond een rommelige sfeer die afbreuk deed aan de functie als herinneringsruimte.

Na de restauratie van de synagoge bloeide het Joodse leven in Zeeland weer op waardoor de noodzaak van een praktisch ingerichte kosjere keuken duidelijk werd.

De noodzakelijke verbouwing van de keuken werd mogelijk gemaakt door een belangrijke bijdrage van Maror.  De Stichting Collectieve Maror-gelden verleent subsidies voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland.

Door de bouwkundige ingreep kon de oppervlakte van de keuken zodanig worden vergroot dat er voldoende kastruimte ontstond, voldoende werkplek ontstond waardoor meerdere personen tegelijk in de synagoge konden werken, kon er een horeca fornuis worden geplaatst en een grote koelkast.  Bovendien is de ventilatie geoptimaliseerd door het plaatsen van een ventilatie unit en is ook de verlichting ideaal.

Op de begane grond is een uniseks toilet geplaatst, voorzien van een wc en een urinoir, en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.

Het mikwe is opnieuw ingericht waarbij de trap en het toilet achter een L-vormige wand zijn weggewerkt.  Onder de nieuwe trap kon een bergruimte worden gecreëerd buiten het zicht van de bezoekers.

Het plaatmateriaal van de nieuwe wanden in de kleur donkergrijs is zorgvuldig afgestemd op de bestaande ruwe muren in het mikwe en vormt een mooie achtergrond voor het gedenkteken dat nu beter tot zijn recht komt.  Ook deze ruimte wordt geventileerd volgens de regels van het bouwbesluit.

Wij hopen dat zodra het weer mogelijk is u uit te nodigen zodat u alles met eigen ogen kunt zien!

Donaties blijven een belangrijke bron van inkomsten ten behoeve van het onderhoud van de synagoge en zeker nu de open dagen en de expositie geen opbrengsten opleveren.

 

Bijgesloten vindt u de een acceptgiro die het overmaken van een gift mogelijk gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Sira Kamermans en Aad Vos