Legaten

Behalve donaties vormen ook legaten een belangrijke bron van inkomsten voor de Stichting Synagoge Middelburg. Van groot belang omdat in de loop der jaren het aantal donateurs door natuurlijk verloop terugloopt. Deze legaten zijn ondergebracht in een apart fonds waarvan de rente-inkomsten ten goede komen aan de stichting.

De legaten werden ontvangen van

Anne Bliek-Wijndelts

Sara en Eddy Tak-Polak

Ada Overman-Polak

Léon Polak

Johanna de Nood

Henk Cosijn