Donaties

De Stichting Synagoge Middelburg is voor het beheer en onderhoud van de synagoge geheel afhankelijk van giften. De belangrijkste bijdragen leveren de donateurs die twee maal per jaar een nieuwsbrief krijgen waarin de activiteiten van de stichting worden vermeld. Ook u kunt donateur worden door dit kenbaar te maken aan de secretaris van de Stichting Synagoge Middelburg via het e-mailadres info@synagogemiddelburg.nl of via deze website. De grootte van uw gift bepaalt u natuurlijk zelf.  De stichting is door de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen dat uw gift als aftrekpost kan worden aangemerkt.

Het ANBI-kenmerk is: 8029.18.402
Het bankrekeningnummer is: NL96ABNA049.39.11.677