Nieuws & Nieuwsbrief

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief

Middelburg, mei 2020

Geachte heer / mevrouw,

Op dit moment leven we met elkaar in een bijzondere periode met het coronavirus welke de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Wij hopen van harte dat het goed gaat met u en uw familieleden.

De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat de jaarlijkse open dagen en expositie, de rondleidingen en alle andere bijeenkomsten tot nader order niet doorgaan. Dat geldt ook voor de bijeenkomst voor onze donateurs. Uiteraard volgen wij in deze de richtlijnen van het RIVM.

De verbouwing van de keuken zal begin mei starten. Volgens de aannemer is het geen probleem alles conform de planning te laten verlopen.
Activiteiten rondom het vijfentwintig jarig jubileum van de synagoge vinden momenteel ook geen doorgang. Samen met de Joodse Gemeente Zeeland wordt er gekeken hoe we later vorm kunnen geven aan die activiteiten. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan ontvangen wij graag uw emailadres door een mail te sturen naar info@synagogemiddelburg.nl. Uw e-mailadres kunnen wij gebruiken om bijvoorbeeld onvoorziene activiteiten of gebeurtenissen tussentijds met u te communiceren.

 

Donaties blijven een belangrijke bron van inkomsten ten behoeve van het onderhoud van de synagoge en zeker nu de open dagen en de expositie geen opbrengsten opleveren.

Bijgesloten vindt u de een acceptgiro die het overmaken van een gift mogelijk gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

Wij wensen u sterkte in deze periode en hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Sira Kamermans en Aad Vos

 

PS. Bestuurslid Cor Zuiddam is onlangs koninklijk onderscheiden. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Cor te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege een lange lijst aan vrijwillige functies sinds 1983. Tegenwoordig zet Cor zich in voor Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen, Stichting Synagoge Middelburg en voor de regiegroep van het themajaar Vlissingen ’75 jaar Slag