Nieuws & Nieuwsbrief

Comité van aanbeveling:
Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Middelburg, juni 2023

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij ontvangt u als donateur de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg (St.S.M.), waarmee we u op de hoogte willen brengen van activiteiten.
Want ook deze zomer zijn er weer open dagen in de maanden juli en augustus, vanaf 6 juli a.s. De synagoge is te bezichtigen op woensdag en donderdag van 13.00 – 16.00 uur. Behalve op donderdag 27 juli a.s. want dan is het Tisha B’Av en is de synagoge niet open voor bezoekers. Deze dag wordt niet alleen de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem herdacht, maar wordt ook geassocieerd met de herdenking van andere grote rampen die het Joodse volk zijn overkomen Het is de droevigste dag op de Joodse kalender, waarop wordt gevast en gebeden.

Zoals u van ons gewend bent is er in die zomermaanden ook een tentoonstelling te bezichtigen. Deze keer is het werk van Abraham Yakin (1924 – 2020). Graag nodigen we u uit de opening hiervan bij te wonen op 6 juli a.s. om 14.00 uur.
Abraham Yakin was een Israëlisch beeldend kunstenaar en graficus. Exposeerde in Israël, de Verenige Staten en verschillende landen van Europa, waaronder Nederland. Yakin was getrouwd met Hannah Yakin (geb. Van Hulst). Zowel het echtpaar als de kinderen hielden en houden zich intensief bezig met beeldende kunst.
Tijdens de opening zal Marieke Brokamp Joodse muziek spelen.
Daarnaast zal Ruth Dagan, dochter van Abraham Yakin, vertellen over het werk van haar vader en tevens dat van haarzelf, dat te zien zal zijn in de Wandelkerk en de Osseberg. In de Osseberg is de opening op 6 juli a.s. om 16.30 uur.

We kunnen gelukkig nog steeds rekenen op vrijwilligers die met veel plezier tijdens de open dagen belangstellenden rondleiden, maar hun aantal neemt helaas wel af. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Daarom de vraag, mocht u belangstelling hebben of iemand kennen in uw omgeving die hierbij graag een steentje wil bijdragen dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met Aad Vos thefoxes@zeelandnet.nl.

De St.S.M. zou gaarne in de zeer nabije toekomst gebruik willen maken van email-adressen. Dus mocht u een email-adres bezitten, dan hierbij het verzoek dit bekend te maken aan het secretariaat van de St.S.M indien u dit nog niet hebt gedaan: info@synagogemiddelburg.nl.
Hiervoor onze dank.

Als laatste wil ik graag uw aandacht vragen voor het feit dat de synagoge op dit moment te maken heeft met hoge energiekosten. Voor de Torah-rollen is het van het grootste belang een constante temperatuur van 19º te hanteren.
Toen in 1994 de synagoge werd gebouwd was de gedachte ten onrechte dat er eens per maand een sjoeldienst zou plaatsvinden en er vervolgens zo nu en dan een cultureel evenement gehouden zou worden. Het gevolg is dat er te weinig aandacht besteed is aan de isolatie van het gebouw. En moeten we helaas constateren dat het enigszins vochtig is. Met de huidige hoge energiekosten betekent het dat we nu te maken zullen gaan krijgen met een enorme kostenpost. Want voor de sjoel geldt nl. geen prijsplafond, zoals dat voor huishoudens vanaf 1 januari 2023 wel het geval is. Het moge duidelijk zijn dat daarom uw gift van groot belang is. Donaties worden expliciet gebruikt om de kosten mbt. de uitgaven voor het onderhoud van de synagoge en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te dekken.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.
Wij danken u hartelijk voor uw trouwe bijdragen en hopen van harte dat het u goed gaat.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Sira Kamermans en Aad Vos