Nieuws & Nieuwsbrief

Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg

December 2022

Comité van aanbeveling:

Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Beste mevrouw/meneer,                                                                                                      Het afgelopen jaar was weer een beetje als vanouds. Er waren weer sjoeldiensten en in de zomermaanden juli en augustus konden belangstellenden op woensdag- en donderdagmiddag de synagoge bekijken waarbij ook de textiele kunst van Saskia Weishut-Snapper te bewonderen was. Het is fijn dat we tijdens deze open dagen als vanouds konden terugvallen op onze vrijwilligers.

Daarnaast waren we gelukkig ook weer in de gelegenheid wat bijeenkomsten te organiseren.

Zo waren op zondag 23 oktober j.l. ‘s avonds in de synagoge vrijwilligers en belangstellenden uitgenodigd. Onderwerp voor deze bijeenkomst was Het ontstaan van de staat Israël waarbij ook de kant van de Verenigde Naties met de resolutie 181 belicht is. Aad Vos en Martin Stoetzel waren de sprekers. Aan het einde was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De aanwezigen waren enthousiast.

Twee jaar was het niet mogelijk de Kristallnacht te herdenken. Daarom was het hartverwarmend dat op 9 november j.l. de opkomst in de synagoge zo groot was. Dschigme Koning en Martin Stoetzel waren de sprekers en er werd door Marieke Brokamp muziek van joodse componisten gespeeld en toegelicht. Het was een ingetogen en mooie bijeenkomst.

We zijn buitengewoon verheugd dat dinsdag 20 december a.s. Rabbijn Jacobs om 17.00 uur de Chanoekia in het stadhuis op de Grote Markt zal aansteken. Uw aanwezigheid daarbij wordt zeer op prijs gesteld.

Tevens nodigen we u op 15 januari 2023 van harte uit in de Koorkerk voor het bijwonen van de Etty Hillesumlezing met als titel “Vrijheid volgens Etty Hillesum”. De spreker is Prof.Dr. Klaas Smelik. Harpiste Dorine van Dijk zal de bijeenkomst muzikaal omlijsten. De inloop is vanaf 15.15 uur. Het programma start 15.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

Overigens, mocht u een email-adres bezitten dan hierbij het vriendelijke verzoek dit bekend te maken aan het secretariaat van de St.S.M.  info@synagogemiddelburg.nl

Als laatste wil ik graag uw aandacht vragen voor het feit dat de synagoge op dit moment te maken heeft met hoge energiekosten. Voor de Torah-rollen (deze zomer heeft de Joodse Gemeente Zeeland een nieuwe Sefer Torah ingewijd) is het van het grootste belang een constante temperatuur van 19º te hanteren.

Toen in 1994 de synagoge werd gebouwd was de gedachte ten onrechte dat er eens per maand een sjoeldienst zou plaatsvinden en er vervolgens zo nu en dan een cultureel evenement gehouden zou worden. Het gevolg is dat er te weinig aandacht besteed is aan de isolatie van het gebouw. En moeten we helaas constateren dat het enigszins vochtig is. Met de huidige hoge energiekosten betekent het dat we nu te maken zullen gaan krijgen met een enorme kostenpost. Want voor de sjoel geldt nl. geen prijsplafond, zoals dat voor huishoudens vanaf 1 januari 2023 wel het geval is. Het moge duidelijk zijn dat daarom uw gift van groot belang is. Want naast deze kosten hebben we ook te maken met uitgaven voor het onderhoud van de synagoge en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

Wij danken u hartelijk voor uw trouwe bijdragen en hopen van harte dat het u goed gaat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sira Kamermans, secretaris