Bezichtiging


Wat ziet u in deze synagoge ?

Aan de buitenzijde van de synagoge is goed zichtbaar welk gedeelte van de muren nog oud is, en welk gedeelte nieuw is. Het nieuwere, bovenste deel van de muren is met nieuwe steen opgebouwd. Ook de dakpannen zijn nieuw. Zo vertelt het uitwendige van het gebouw het verhaal van de verwoesting en van de restauratie. Het interieur is modern en maakt multifunctioneel gebruik van de synagoge mogelijk.

MEZOEZA

Bij iedere deuropening bevindt zich een Mezoeza, een kokertje, waarin zich, naar bijbels voorschrift, een stukje perkament bevindt waarop de Joodse geloofsbelijdenis geschreven staat. Het is geen talisman met een mystieke kracht maar een teken ter herinnering.

AL TNAI

Dit bordje, links van de ingang, geeft aan dat de synagoge ook voor andere doeleinden dan voor erediensten mag worden gebruikt.

NEER TAMIED

Bij de achterdeur bevindt zich een eeuwig brandend licht, zoals ook in de Tempel een eeuwig licht aanwezig was.

VROUWENGALERIJ

In een orthodoxe synagoge vindt men een aparte vrouwenafdeling. Zo niet, dan zouden mannen tijdens het gebed kunnen worden afgeleid.

PAROCHOT

Aan de noordwand bevindt zich, behalve een nieuwe voorhang, een kopie van een voorhang die zich in het Joods Historisch Museum bevindt en oorspronkelijk afkomstig is uit deze synagoge.

SJABBESLAMP

Aan het Plafond hangt een Sjabbeslamp die werd gebruikt op de vrijdagavond. Door zo’n lamp voor het ingaan van de Sjabbat aan te steken, had men ‘s-avonds langer licht.

CHANOEKIA

Deze kandelaar, met acht lichtjes, en een extra lichtje als aansteker, wordt gebruikt tijdens het Chanoekafeest wanneer de herinwijding van de Tempel wordt herdacht.

HEILIGE ARKE / ARON

In deze Arke, kast, bevinden zich de Torah-rollen, de met de hand geschreven vijf boeken van Mozes. De Arke wordt afgesloten door een voorhang, Parochet, gemaakt door Jet Naftaniel. De Aron is voorzien van extra deuren, noodzakelijk in verband met het multifunctionele gebruik van de synagoge. Deze deuren zijn gemaakt door de Maastrichtse beeldhouwer Appie Drielsma en bevatten o.a. symbolische weergaven van de twaalf stammen van Israel. Daarnaast vele andere ornamenten. Deze deuren werden geschonken door het VSB-Fonds

BIEMA en LEZENAAR

De Biema, grote tafel, wordt gebruikt om de Torah-rol op te leggen tijdens de voorlezing uit de Torah. De lezenaar wordt gebruikt door de voorzanger, gazzan, die de dienst leidt door voor te gaan in gebed. De dienst in een synagoge wordt geleid door een gazzan, niet door een rabbijn.