Nieuws & Nieuwsbrief

Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg

Comité van Aanbeveling: Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Middelburg, november 2018

Geachte heer / mevrouw,

Dinsdagavond 18 september, bij het begin van de grote Verzoendag, heeft Jacques de Hond, samen met Luuc Smit, de avonddienst verzorgd.

Ook de volgende dag zou hij een belangrijk gedeelte van de eredienst voor zijn rekening nemen.  Het mocht niet zo zijn.  ’s Morgens, voordat hij naar de synagoge zou gaan, raakte hij in coma door een ernstige hersenbloeding waaraan hij een week later is overleden.  Onder grote belangstelling is hij begraven op de Joodse begraafplaats in Vlissingen.

Jacques was een bekende Vlissinger.  Zo heeft hij het initiatief genomen om een monument op te richten voor de vermoorde Vlissingse Joden en hij was ook nauw betrokken bij het boek over Joods Vlissingen.

Hij is voorzitter geweest van de Joodse Gemeente Zeeland en was ook daarna heel actief in de Joodse Gemeente.  Ook was hij heel actief in onze stichting waar hij veel groepen voorlichting heeft gegeven over het Jodendom en over de synagoge.  In hem hebben wij een goede en trouwe vriend verloren.  Wij zijn Jacques veel dank verschuldigd, wij zullen hem missen en gedenken hem met het grootste respect.

Na de mooie tentoonstelling ‘Thema’s uit de Thora’ van
Marlène Sanders en goed bezochte open dagen afgelopen
zomer staat de komende periode een aantal nieuwe
activiteiten op het programma waar wij u graag voor
uitnodigen.
Er zijn geen open dagen in de winterperiode maar het is wel
mogelijk met groepen de synagoge te bezoeken.
Voor een groepsbezoek kunt u contact opnemen met de
secretaris van de stichting via info@synagogemiddelburg.nl
of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl.

Onderstaand de activiteiten die wij in overleg en/of samenwerking met de Joodse Gemeente Zeeland speciaal voor u als donateurs organiseren:

  • Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum organiseert op vrijdag 30 november om 15.00 uur de jaarlijkse Etty Hillesumlezing in de Burgerzaal van het stadhuis. Paul van Tongeren zal de lezing houden. Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek.  Aansluitend zal deel 10 van de reeks “Etty Hillesum Studies” worden gepresenteerd.  Ieder is van harte welkom. U wordt verzocht zich op te geven via: secretariaat@ehoc.nl.
    Een andere activiteit op vrijdag 30 november is de boekpresentatie Hagar en andere verhalenvrijdag om 15.30 uur in de Drvkkery aan de Markt in Middelburg.
  • Opperrabbijn Binyomin Jacobs en de burgemeester van Middelburg zullen op dinsdag 4 december om 17.00 uur weer de grote Chanoeka-kandelaar aansteken in het oude stadhuis op de Markt in Middelburg. U kunt er zoals ieder jaar bij aanwezig zijn.
  • Rabbijn Wim van Dijk, docent en voormalig krijgsmacht rabbijn, zal op zondag 16 december om 15.00 uur een lezing geven in de synagoge. Ook hierbij bent u van harte welkom.
  • Op 12 december om 20.00 uur vindt in de synagoge een boekpresentatie plaats door de auteur Wolf Oleg uit Antwerpen van het nieuwe boek ‘Zienswijze’.
  • Zondag 24 februari zal René (Dr.Mr. R.J.Q.) Klomp om 15.00 uur een lezing houden met de titel ‘Restitutie van oorlogskunst : houdt het dan nooit op?’ Het gaat over het zeer actuele onderwerp van geroofde kunst ten tijde van WOII, het vaststellen wie heden ten dagen de rechtmatige eigenaar is en of deze kunst wel of niet aan de nabestaanden moet worden teruggegeven.

Rudi Gomperts, voorzitter van Stichting Synagoge Middelburg, heeft zijn werkzaamheden als voorzitter per 1 oktober 2018 overdragen aan Martin Stoetzel. Martin was al bestuurslid en Rudi zal voorlopig aanblijven als bestuurslid. Wij zijn dankbaar voor Rudi zijn jarenlange inzet voor Stichting Synagoge Middelburg en zijn voortreffelijke invulling van het voorzitterschap en de fijne samenwerking met hem.

 

Wij waarderen uw donateurschap en daarmee uw giften ten zeerste.

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift mogelijk gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Sira Kamermans en Aad Vos