Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

 

Nieuwsbrief november 2015

Geachte mevrouw / geachte heer,

 

Op 7 oktober is Hans Bloemendal, oppervoorzanger van de Amsterdamse Hoofdsynagoge, overleden.  Hans Bloemendal, die internationale bekendheid verwierf als hoogleraar biochemie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, was de bekendste chazzan, voorzanger, die Nederland ooit heeft gekend.  Met zijn optreden in het voorjaar van 1988 in de Middelburgse Koorkerk gaf hij het startsein voor de fondswerving voor de restauratie van de synagoge en in 1994, bij de inwijding van de synagoge, leidde hij als voorzanger de eerste synagogale dienst in Middelburg sinds 1942.  Tot op hoge leeftijd trad hij als chazzan op in synagogen en kerken.  Hij werd 92 jaar.  Vorig jaar gaf zijn vrouw nog een lezing voor ons over synagogale muziek. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Het goede nieuws dat wij u kunnen melden is de vestiging van het Etty Hillesum Onderzoek Centrum (EHOC) te Middelburg per 1 oktober j.l.  Op die datum werden zowel in de Abdij als in de Burgerzaal van het Stadhuis bijeenkomsten gehouden die betrekking hadden op de betekenis van Etty Hillesum, geboren in 1914 in Middelburg en in 1943 in Auschwitz vermoord.  Het EHOC (zie www.ehoc.nl) is gevestigd in het Zeeuws Archief.  Prof.Dr.Klaas Smelik, directeur van het EHOC, zal tijdens de bijeenkomst voor de donateurs een lezing houden getiteld Etty Hillesum, leven en werk.  Julie Benschop, coordinator van het EHOC, zal ingaan op de taak van de vrijwilligers van het EHOC.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zondag 29 november, om 15.00 uur in de synagoge, Herenstraat 14, en zal worden opgeluisterd door het Duo Mozaiek, bestaande uit Marieke Brokamp, violiste, en Annemarie Simons, accordeoniste.  U bent van harte welkom ! Daaraan voorafgaande vindt in Simpelhuys & Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 12 te Middelburg, een presentatie plaats van het boek Etty Hillesum, thuis in Middelburg, aanvang 13.00  uur, einde 14.30 uur.  U kunt zich voor de boekpresentatie aanmelden via info@ehoc.nl

De komende maanden zijn er geen open dagen maar wanneer groepen de synagoge willen bezoeken kan men contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188 of via  de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u informatie over activiteiten van andere organisaties die u wellicht zullen interesseren zoals van de Joodse Gemeente Zeeland, van het Joods Studiehuis en van de Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen.

Ingesloten vindt u een acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften zijn hard nodig voor de noodzakelijke beveiliging van de synagoge.  De stichting is een €œAlgemeen Nut Beogende Instelling€, ANBI, waardoor uw gift geldt als aftrekbare gift.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Aad Vos, secretaris

Kaai 77, 4351 AC  Veere

thefoxes@zeelandnet.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *