Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief juni 2017

Middelburg/Veere,

Juni 2017

Geachte mevrouw / heer,

In de eerste plaats wil het bestuur van de stichting u hartelijk bedanken voor de giften die wij het afgelopen jaar weer mochten ontvangen waardoor het onderhoud van de synagoge voorlopig weer verzekerd is.  Gelukkig ontvangen wij ook een onderhoudssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Sinds vele jaren wordt in de zomer een tentoonstelling georganiseerd op drie locaties, de synagoge, de Wandelkerk en Galerie de Osseberg.  De Wandelkerk is dit jaar geclaimd door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) voor een tentoonstelling over “500 jaar Reformatie”. Dus wij kunnen dit jaar alleen in samenwerking met Galerie de Osseberg exposeren.  De exposerend kunstenaar is dit jaar Henk Pietersma die eerder ook in de synagoge van Elburg heeft geëxposeerd.  In de synagoge zal werk over de psalmen te zien zijn.  De officiële opening vindt plaats op donderdagmiddag 6 juli om 15.00 uur in de synagoge, de opening in de Osseberg vindt plaats om 16.30 uur.  U bent zowel in de synagoge als in de Osseberg van harte welkom.

Op woensdagavond 21 juni, aanvang 20.00 uur, bent u welkom bij een lezing die wordt gehouden door de heer Jacob Kaaks, sinds kort woonachtig in Middelburg.  Hij is theoloog en hij heeft een bijzondere belangstelling voor de Hebreeuwse Bijbel.  Hij is de schrijver van het boek “Job en de god van Babylon”.  Hij vergelijkt in dit boek, waarin ook een eigen vertaling van Job is opgenomen, het Bijbelse verhaal van Job met vergelijkbare verhalen uit het oude Mesopotamië.  Hij gaat in op de overeenkomsten en op de verschillen en komt tot een nieuwe en bijzondere interpretatie.

Vanaf 8 juni starten wij weer met de open dagen,                                                           donderdagmiddag van 12.00 u. tot 16.00 u.

Wel kunnen er enkele dagen uitvallen door werkzaamheden, raadpleeg daarom ook de website van de stichting indien u de synagoge wilt bezoeken.  Indien voldoende vrijwilligers aanwezig kunnen zijn zal de synagoge ook in juli op de woensdagmiddag geopend zijn.  Mocht u zich geroepen voelen ons hierbij te helpen, dan graag een berichtje aan de secretaris.  Voor de openingstijden van de Galerie de Osseberg verwijzen wij u naar de bijlage op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of liever via website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl/contact  

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften zijn noodzakelijk voor het onderhoud en beheer van de synagoge.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.  Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Aad Vos, secretaris