Nieuws & Nieuwsbrief

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief november 2017

Comité van aanbeveling:

Drs.K.M.H.Peijs, Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland

Opperrabbijn B.Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor                  Rabbinale Zaken

Middelburg/Veere, november 2017

Geachte heer / mevrouw,

Na overleg met de Gemeente Middelburg en de politie, en nadat een risico-analyse was gemaakt door een gespecialiseerd bureau, zijn de werkzaamheden voor de beveiliging van de synagoge afgerond. Afgezien van enkele camera’s is er niets bijzonders te zien maar de noodzakelijke aanpassingen hebben wel een gat geslagen in onze financiële reserves.

Wij wijzen u graag op enkele bijzondere bijeenkomsten waarbij u van harte welkom bent.

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum heeft besloten tot het instellen van een jaarlijkse Etty Hillesum Lezing, met als doel het werk en gedachtegoed van Etty Hillesum ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. De eerste Etty Hillesum Lezing zal worden uitgesproken door prof.dr.Klaas A.D.Smelik, directeur van het EHOC. In aansluiting op die lezing vindt de boekpresentatie plaats van  het boek getiteld: “Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking”. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de heer M.A.de Vries, voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland. De lezing en de boekpresentatie vinden plaats op donderdag 30 november a.s. van 15.30-17.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis op de Markt. De toegang is vrij. Omdat wij graag willen weten hoeveel mensen er zullen komen vragen wij u dat te melden via info@synagogemiddelburg.nl of telefonisch via 0118 611188.

Voor zondagmiddag 10 december nodigen wij u uit voor een lezing over de Joodse keuken door Moshe Hofman, eigenaar van het kosjere restaurant Hoffy’s in Antwerpen. Ook zal een documentaire over de familie Hofman worden vertoond. Deze middag wordt georganiseerd door de Joodse Gemeente Zeeland maar u bent daar van harte welkom, om 14.00 uur in de synagoge. Ook hiervoor vragen wij u zich aan te melden voor 6 december via info@synagogemiddelburg of via 0118 611188.

Zoals ook de voorafgaande jaren het geval was wordt nu ook met Chanoeka een grote kandelaar aangestoken door opperrabbijn Jacobs en burgemeester Bergmann in de hal van het Stadhuis op de Markt. Dat gebeurt op zaterdag 16 december om 17.30 uur.

Ook hier bent u van harte welkom.

In de wintermaanden zijn er geen open dagen maar het is wel mogelijk met groepen de synagoge te bezoeken. Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting via 0118-611188, of liever via info@synagogemiddelburg.nl of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt. Uw giften zijn niet alleen noodzakelijk voor het onderhoud van de synagoge, maar helaas ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Aad Vos, secretaris

 

——————————————————–

 

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief juni 2017

Middelburg/Veere,

Juni 2017

Geachte mevrouw / heer,

In de eerste plaats wil het bestuur van de stichting u hartelijk bedanken voor de giften die wij het afgelopen jaar weer mochten ontvangen waardoor het onderhoud van de synagoge voorlopig weer verzekerd is.  Gelukkig ontvangen wij ook een onderhoudssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Sinds vele jaren wordt in de zomer een tentoonstelling georganiseerd op drie locaties, de synagoge, de Wandelkerk en Galerie de Osseberg.  De Wandelkerk is dit jaar geclaimd door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) voor een tentoonstelling over “500 jaar Reformatie”. Dus wij kunnen dit jaar alleen in samenwerking met Galerie de Osseberg exposeren.  De exposerend kunstenaar is dit jaar Henk Pietersma die eerder ook in de synagoge van Elburg heeft geëxposeerd.  In de synagoge zal werk over de psalmen te zien zijn.  De officiële opening vindt plaats op donderdagmiddag 6 juli om 15.00 uur in de synagoge, de opening in de Osseberg vindt plaats om 16.30 uur.  U bent zowel in de synagoge als in de Osseberg van harte welkom.

Op woensdagavond 21 juni, aanvang 20.00 uur, bent u welkom bij een lezing die wordt gehouden door de heer Jacob Kaaks, sinds kort woonachtig in Middelburg.  Hij is theoloog en hij heeft een bijzondere belangstelling voor de Hebreeuwse Bijbel.  Hij is de schrijver van het boek “Job en de god van Babylon”.  Hij vergelijkt in dit boek, waarin ook een eigen vertaling van Job is opgenomen, het Bijbelse verhaal van Job met vergelijkbare verhalen uit het oude Mesopotamië.  Hij gaat in op de overeenkomsten en op de verschillen en komt tot een nieuwe en bijzondere interpretatie.

Vanaf 8 juni starten wij weer met de open dagen,                                                           donderdagmiddag van 12.00 u. tot 16.00 u.

Wel kunnen er enkele dagen uitvallen door werkzaamheden, raadpleeg daarom ook de website van de stichting indien u de synagoge wilt bezoeken.  Indien voldoende vrijwilligers aanwezig kunnen zijn zal de synagoge ook in juli op de woensdagmiddag geopend zijn.  Mocht u zich geroepen voelen ons hierbij te helpen, dan graag een berichtje aan de secretaris.  Voor de openingstijden van de Galerie de Osseberg verwijzen wij u naar de bijlage op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of liever via website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl/contact  

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften zijn noodzakelijk voor het onderhoud en beheer van de synagoge.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.  Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Aad Vos, secretaris