Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg

Comité van aanbeveling:

Drs.K.M.H.Peijs, Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland

Opperrabbijn B.Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Veere / Middelburg,

juni 2015

Geachte mevrouw / geachte heer,

Vorig jaar werd in de nieuwsbrief van juni 2014 aandacht besteed  aan Etty Hillesum, de schrijfster die in 1914 in Middelburg werd geboren en in 1943 in Auschwitz werd vermoord.  De jaarlijkse tentoonstelling in synagoge en Wandelkerk was aan haar gewijd en bij de inrichting van de tentoonstelling kregen wij de hulp van Prof.Dr.Klaas Smelik, directeur van het internationaal bekende Etty Hillesum Onderzoek Centrum, EHOC, een instituut van de Universiteit van Gent.  In 2014 werd al gesproken over de mogelijkheid het EHOC in Middelburg te vestigen, immers de geboortestad van Etty Hillesum.  En inderdaad, deze zomer verhuist het EHOC naar het Zeeuws Archief aan het Hofplein te Middelburg en op 1 oktober, ’s-avonds in de Burgerzaal van het Stadhuis, kunnen belangstellenden kennismaken met het nieuwe Middelburgse instituut.  Zodra meer details over deze kennismakingsavond bekend zijn, zal dit op de website van de stichting worden vermeld.  Het EHOC zoekt nog enkele vrijwilligers voor lichte administratieve en andere werkzaamheden.  Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting, tel.no: 0118611188 of via e-mail: thefoxes@zeelandnet.nl

Na dit goede nieuws volgt ook slecht nieuws.  Na de aanslagen in Brussel, Parijs en Kopenhagen moeten voor alle Joodse gebouwen, zoals scholen en synagogen, veiligheidsmaatregelen worden getroffen.  Hoewel het risicoprofiel voor Amsterdam en andere grote steden veel groter is dan voor Middelburg, ontkomen ook wij niet aan deze noodzakelijke en kostbare maatregelen.  Daarom zijn wij, in tegenstelling tot andere jaren, niet in mei met de open dagen begonnen.  Op advies van diverse officiële instanties worden geen persberichten meer over openingstijden uitgegeven.  Adressen en andere persoonlijke gegevens van bestuursleden of van medewerkers zijn van de website verwijderd.  Het feit dat 70 jaar na de bevrijding synagogen moeten worden beveiligd doet ons inziens ernstig afbreuk aan de normen en waarden die wij in ons land hebben gekend.  Een verontrustende ontwikkeling die de vrijheid van godsdienst bedreigt.

Tijdens de zomertentoonstelling wordt in de synagoge, in de Wandelkerk en in Galerie de Osseberg werk geëxposeerd van Jackie Howard, een veelzijdig kunstenares in wier werk, bestaande uit schilderijen en textiele kunst, de Joodse traditie als inspiratiebron duidelijk herkenbaar  is.  Tijdens de opening van de tentoonstelling in de synagoge, op 2 juli om 14.00 uur, kunt u met de kunstenares en haar werk kennismaken.  De harpiste Dorine van Dijk zal deze bijeenkomst muzikaal opluisteren.  Om 14.00 uur bent u welkom in de synagoge, daarna om 15.00 uur in de Wandelkerk en om 16.30 uur in de Galerie De Osseberg.  Meer informatie over Jackie vindt u op haar website: www.jackiehoward.nl Ook zullen schilderijen te zien zijn van Marc de Klijn, die eerder exposeerde in de synagoge van Weesp, beeldhouwwerk van Henny de Klijn-Hartingsveldt en halskettingen van Jet Naftaniel.  Tijdens de tentoonstelling zal de synagoge geopend zijn op alle donderdagen van juli, van 12.00 tot 16.00 uur.  De openingstijden van de Wandelkerk en van Galerie de Osseberg vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.  Of er in de daaropvolgende maanden nog open dagen zullen zijn, zal op de website bekend worden gemaakt.  Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of via thefoxes@zeelandnet.nl of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.

Uw giften zijn niet alleen noodzakelijk voor het onderhoud van de synagoge, maar helaas ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.  De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een

“Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.  Bankrekeningnummer van de stichting: NL96ABNA0493911677

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,                                                                     

Aad Vos, secretaris

Twee legaten zijn ondergebracht in “Fondsen op Naam” waarvan de opbrengsten  ten goede komen aan de stichting.  Het zijn het Fonds Erven Anne Bliek en het Fonds Erven Tak-Polak.

12