Nieuws & Nieuwsbrief

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

 

Comité van aanbeveling:

Opperrabbijn B. Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

 

Middelburg, november 2019

Geachte heer / mevrouw,

Wij waarderen uw donateurschap en daarmee uw giften ten zeerste.
Hartelijk dank voor uw trouw in uw bijdragen aan onze stichting!

Na de feestelijke opening van de zomertentoonstelling van kunstenaar Axel Veenendaal volgden er goed bezochte open dagen afgelopen zomer.
Er zijn geen open dagen in de winterperiode maar het is wel mogelijk met groepen de synagoge te bezoeken.
Voor een groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting via info@synagogemiddelburg.nl of via de website van de stichting www.synagogemiddelburg.nl.

De komende periode staat een aantal nieuwe activiteiten op het programma waar wij u graag over informeren en voor uitnodigen.

Hierbij de activiteiten die wij in afstemming en/of samenwerking met de Joodse Gemeente Zeeland en/of Etty Hillesum Onderzoekscentrum speciaal voor u als donateurs organiseren:
Etty Hillesumlezing 2019.

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum organiseert in samenwerking met University College Roosevelt en Stichting Synagoge Middelburg op donderdag 28 november de jaarlijkse Etty Hillesumlezing in de Burgerzaal van het stadhuis.
Ronny Naftaniel, oud-directeur van het CIDI, zal de lezing houden. De titel van de lezing is “Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop”.
De Burgerzaal is open om 15.00 uur en de aanvang bijeenkomst is om 15.30 uur.
U bent van harte welkom. U wordt verzocht zich op te geven via info@synagogemiddelburg.nl.

– Open huis sjoel.
Zondag 1 december houdt Stichting Synagoge Middelburg open huis van 11.00 uur tot 16.00 uur. Mocht u in de gelegenheid zijn dan bent u van harte welkom.

In het kader van het 25 jarig bestaan in 2019 van de synagoge sinds de restauratie, die in 1994 werd afgerond, wordt er een aantal activiteiten georganiseerd.

  • Stichting Synagoge Middelburg en de Joodse Gemeente Zeeland overwegen gezamenlijk een Glossy uitgeven over 25 jaar Synagoge Middelburg en de Joodse gemeente. Zodra deze beschikbaar is zullen wij u hierover informeren.
  • In Cinema Middelburg zal een aantal Joodse films worden vertoond. Meer informatie volgt.
  • Maart 2020 komt Lody v.d. Kamp vertellen over haar nieuwe boek ‘Over muren heen’. ‘Over muren heen’ is een briefwisseling tussen een rabbijn en een moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in onze Nederlandse samenleving. De precieze datum en tijdstip zullen later bekend gemaakt worden.
  • Een rondleiding langs Joods Middelburg door Peter Sijnke zal op een nader bekend te maken datum plaatsvinden.
  • Presentatie van het vertaalde boek van rabbijn Sacks ‘Exodus’ in de synagoge wordt georganiseerd. Wij zullen u later nader informeren over het tijdstip.

Data en tijden van bovenstaande bijeenkomsten zullen worden vermeld op de website van de stichting www.synagogemiddelburg.nl/nieuwsbrief.

Na onze oproep in de nieuwsbrief van afgelopen juni hebben we tal van emailadressen van u ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Uw e-mailadres kunnen wij gebruiken om bijvoorbeeld onvoorziene activiteiten of nog te plannen activiteiten tussentijds met u te communiceren.
Graag ontvangen wij uw e-mailadres als aanvulling op uw postale adres. U kunt uw emailadres mailen naar info@synagogemiddelburg.nl.

 

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift mogelijk gemakkelijker maakt. Uw giften zijn van groot belang voor het onderhoud van de synagoge en ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Sira Kamermans en Aad Vos

Geachte heer / mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van alle activiteiten die deze zomerperiode voorbij zullen komen.

Tijdens de jaarlijkse zomertentoonstelling zal Axel Veenendaal exposeren. De titel van de expositie luidt ‘De Kern’. De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 4 juli om 13.30 uur in de Synagoge waarbij er Klezmer gespeeld zal worden door Marieke Brokamp en Anne Marie Simons. U bent van harte uitgenodigd!
Daarna gaan wij naar de Wandelkerk waar ook schilderijen van Axel Veenendaal te zien zijn.  Om 17.00 uur vindt de opening plaats in galerie De Osseberg. De tentoonstelling duurt tot 1 augustus.

De open dagen zullen plaatsvinden in de maand juni op de donderdagen van 12.00 u tot 16.00 uur en in juli op de woensdag- en donderdagmiddagen. Ook in augustus en september zijn er open dagen op de donderdagen en zo mogelijk ook op de woensdagen. Dit wordt op de website vermeld onder ‘Agenda’.
Voor de open dagen in juli en augustus kunnen wij nog wel hulp gebruiken. Mocht u in de gelegenheid zijn ons hierbij te helpen dan kunt u dat aan ons doorgeven via info@synagogemiddelburg.nl.
Een groepsbezoek is ook altijd mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
secretaris van de stichting via info@synagogemiddelburg.nl of via de website van de stichting www.synagogemiddelburg.nl.

In 2019 bestaat de synagoge sinds de restauratie, die in 1994 werd afgerond, 25 jaar. Uiteraard zullen we hier samen met de Joodse Gemeenste Zeeland aandacht aan besteden en worden er activiteiten georganiseerd in de tweede helft van dit jaar. Nadere Informatie over dat jubileum volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 

Sira Kamermans en Aad Vos