Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

 

Lezing en Film in Kerkcentrum De HOEKSTEEN
          Roozenburglaan, hoek Vrijlandstraat, Middelburg

zondag 30 oktober 2016, om 19 uur, zaal open 18.30 u.

Kerk & Israël Zeeland       toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd

“EEN KEPPEL IN DE CARIBEN” is de titel van een educatieve film over Joods Caribische identiteit. De documentaire is een zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe is dat Joods zijn, als je Caribische wortels hebt? Welke sporen van Jodendom zijn er nog in de Antilliaanse en Surinaamse gewoonten, de taal en de keuken ? Hoe ziet men de toekomst van de Joodse gemeenschap op Curaçao – Aruba en Suriname? De documentaire bestaat uit drie delen die bij elkaar gebracht zijn door een rap.

In de film komen ongeveer twintig Caribische Joden aan het woord; de 17 jarige Surinaams Joodse Achira Beck, leerling van de Joodse school het Maimonides, houdt elke zaterdag rustdag, sjabbat. Geen voetbal op straat, geen telefoonverkeer tot zonsondergang. Een zware opgaaf vindt leeftijdgenoot Yermo Abrahams: “Het voelt alsof mijn vrijheid me zou worden ontnomen” . Voor de Curaçaose zussen Tamara, Ilena en Elizabeth Winkel is de Joodse opvoeding geworteld in familiebanden en tradities. Gezellig met Joodse families op Curaçao naar de SNOA (de synagoge) op Yom Kippur (Grote Verzoendag). “Een warm nest”.

Een geschiedenis van 400 jaar
In de film is te zien hoe het spoor van de Joden, verjaagd uit Portugal en Spanje via Middelburg en later Amsterdam en Brazilië, loopt naar Curaçao en Suriname. Een succesvolle handels- en plantage-economie kwam op gang. Ook op het eiland Sint Eustatius bloeide de handel dankzij de Joodse invloed. Wat is er over van de gemeenschappen die in de hoogtijdagen duizenden leden kenden? Velen vrezen voor de toekomst.

Zoals in de herbouwde synagoge van Middelburg de sporen van het Joods verleden worden doorgetrokken naar een levende gemeenschap nu (zie www.synagogemiddelburg.nl), zo trekt deze film de sporen van een belangrijke Joodse aanwezigheid op de Cariben door tot op vandaag.
De werkgroep Kerk & Israël Zeeland prijst zich gelukkig in samenwerking met de Stichting WeConnect (Tanja Fraai en Mike Ho-Sam-Sooi) deze film te kunnen presenteren.

Als inleiding houdt Hans Ziekenoppasser, als vrijwilliger verbonden aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam, een korte lezing met als titel: “ZAND OP DE VLOER”.
De lezing gaat over synagogen in het Caribisch gebied -waaronder Curaçao en Paramaribo-en hun relatie met Amsterdam.

 

Stichting WeConnect
De documentaire is een initiatief van Stichting WeConnect, een educatieve stichting opgericht door Tanja Fraai en Mike Ho-Sam-Sooi. De film duurt 60 minuten, is Nederlands gesproken met Engelstalige ondertiteling. ‘Een Keppel in de Cariben’ is inmiddels vertoond op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, in Miami en bij diverse Liberaal Joodse Gemeenschappen in Amsterdam, Den Haag en in Rotterdam (
www.stichtingweconnect.nl) .


Kerk en Israël Zeeland is een kleine werkgroep die de bezinning binnen de kerken op gang wil brengen over de relatie tussen de kerk en Israël, de verbinding tussen Joden en christenen, door informatie, door leren en studeren.

Informatie: secr. Nel Roggeband, 0166-602106,  e-mail: parb@zeelandnet.nl

—–

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

 

Veere/Middelburg,                                                                                          Mei 2016

Geachte heer / mevrouw,

Wellicht heeft u het in de krant gelezen of op Omroep Zeeland gezien, op 14 februari kreeg Rudi Gomperts, sinds 2006 voorzitter van de stichting, een Koninklijke Onderscheiding, het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. De plechtigheid vond plaats in de synagoge in tegenwoordigheid van zijn familie, vrienden en de vrijwilligers van de stichting.  Een belangrijke reden voor deze onderscheiding was het feit dat hij, na zijn pensionering, belangeloos veel werk heeft verricht in het kader van internationale ontwikkelingshulp.  Beste Rudi, van harte gelukgewenst.

En dan nog een goed bericht.  Martin Stoetzel, woonachtig in Vlissingen, is toegetreden tot het stichtingsbestuur.  Martin, die een trouwe bezoeker van de synagoge is, is architect en zijn professionele inbreng is van groot belang voor het onderhoud van de synagoge.  Bovendien is met dit nieuwe bestuurslid de gemiddelde leeftijd van het bestuur aanzienlijk gedaald.  Alle reden om blij te zijn met ons nieuwe bestuurslid.  Martin, van harte welkom.

Deze zomer wordt weer een zomertentoonstelling georganiseerd met de Wandelkerk en met Galerie de Osseberg, getiteld “Kracht en Leven”.  Schilderijen van Arcadi Natanov zullen op de drie locaties te zien zijn.  Arcadi werd in 1954 in Buchara, de hoofdstad van Oezbekistan, geboren en kreeg zijn opleiding aan de kunstacademie van Krasnojarsk, een stad in centraal Siberië.  In Buchara werd hij later docent aan de kunstacademie.  Zoals zovele Joden verliet hij de voormalige Sowjet Unie en sinds 1991 woont en werkt hij in Nederland.  Zijn werk is heel gevarieerd en sommige schilderijen doen denken aan het werk van Chagall.   U wordt hartelijk uitgenodigd voor de officiële opening in de synagoge, op 7 juli om 14.30 uur.  Na deze opening bent u om 15.30 uur welkom in de Wandelkerk en om 16.30 uur in Galerie de Osseberg.  De opening in de synagoge zal muzikaal worden opgeluisterd door de harpiste Dorine van Dijk.  De openingstijden vindt u aan de achterzijde van deze brief.

Vanaf 2 juni tot in september zijn er weer open dagen op de donderdagen van 12.00 tot 16.00 uur.  Omdat enkele vrijwilligers helaas minder aanwezig kunnen zijn dan in het verleden, zouden wij graag nieuwe vrijwilligers willen verwelkomen.  Het is de bedoeling dat zij bij open dagen meelopen met ervaren vrijwilligers.  Zo hopen wij tijdens de tentoonstelling, behalve op donderdag, ook open te kunnen zijn op dinsdag en woensdag.  Ook de openstelling in september hangt af van het aantal vrijwilligers.  Mocht u denken iets voor de stichting te kunnen betekenen, als gastvouw/gastheer of in enig ander opzicht, dan willen wij dat graag van u horen, het liefst via het onderstaande e-mailadres.

Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of via thefoxes@zeelandnet.nl of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.

Uw giften zijn niet alleen noodzakelijk voor het onderhoud van de synagoge, maar helaas ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.  De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een

“Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677

 Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Aad Vos, secretaris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *