Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

 

Lezing en Film in Kerkcentrum De HOEKSTEEN
          Roozenburglaan, hoek Vrijlandstraat, Middelburg

zondag 30 oktober 2016, om 19 uur, zaal open 18.30 u.

Kerk & Israël Zeeland       toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd

 

“EEN KEPPEL IN DE CARIBEN” is de titel van een educatieve film over Joods Caribische identiteit. De documentaire is een zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe is dat Joods zijn, als je Caribische wortels hebt? Welke sporen van Jodendom zijn er nog in de Antilliaanse en Surinaamse gewoonten, de taal en de keuken ? Hoe ziet men de toekomst van de Joodse gemeenschap op Curaçao – Aruba en Suriname? De documentaire bestaat uit drie delen die bij elkaar gebracht zijn door een rap.

In de film komen ongeveer twintig Caribische Joden aan het woord; de 17 jarige Surinaams Joodse Achira Beck, leerling van de Joodse school het Maimonides, houdt elke zaterdag rustdag, sjabbat. Geen voetbal op straat, geen telefoonverkeer tot zonsondergang. Een zware opgaaf vindt leeftijdgenoot Yermo Abrahams: “Het voelt alsof mijn vrijheid me zou worden ontnomen” . Voor de Curaçaose zussen Tamara, Ilena en Elizabeth Winkel is de Joodse opvoeding geworteld in familiebanden en tradities. Gezellig met Joodse families op Curaçao naar de SNOA (de synagoge) op Yom Kippur (Grote Verzoendag). “Een warm nest”.

Een geschiedenis van 400 jaar
In de film is te zien hoe het spoor van de Joden, verjaagd uit Portugal en Spanje via Middelburg en later Amsterdam en Brazilië, loopt naar Curaçao en Suriname. Een succesvolle handels- en plantage-economie kwam op gang. Ook op het eiland Sint Eustatius bloeide de handel dankzij de Joodse invloed. Wat is er over van de gemeenschappen die in de hoogtijdagen duizenden leden kenden? Velen vrezen voor de toekomst.

Zoals in de herbouwde synagoge van Middelburg de sporen van het Joods verleden worden doorgetrokken naar een levende gemeenschap nu (zie www.synagogemiddelburg.nl), zo trekt deze film de sporen van een belangrijke Joodse aanwezigheid op de Cariben door tot op vandaag.
De werkgroep Kerk & Israël Zeeland prijst zich gelukkig in samenwerking met de Stichting WeConnect (Tanja Fraai en Mike Ho-Sam-Sooi) deze film te kunnen presenteren.

Als inleiding houdt Hans Ziekenoppasser, als vrijwilliger verbonden aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam, een korte lezing met als titel: “ZAND OP DE VLOER”.
De lezing gaat over synagogen in het Caribisch gebied -waaronder Curaçao en Paramaribo-en hun relatie met Amsterdam.

 

Stichting WeConnect
De documentaire is een initiatief van Stichting WeConnect, een educatieve stichting opgericht door Tanja Fraai en Mike Ho-Sam-Sooi. De film duurt 60 minuten, is Nederlands gesproken met Engelstalige ondertiteling. ‘Een Keppel in de Cariben’ is inmiddels vertoond op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, in Miami en bij diverse Liberaal Joodse Gemeenschappen in Amsterdam, Den Haag en in Rotterdam (
www.stichtingweconnect.nl) .


Kerk en Israël Zeeland is een kleine werkgroep die de bezinning binnen de kerken op gang wil brengen over de relatie tussen de kerk en Israël, de verbinding tussen Joden en christenen, door informatie, door leren en studeren.

Informatie: secr. Nel Roggeband, 0166-602106,  e-mail: parb@zeelandnet.nl

—–

 STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief najaar 2016

Comité van aanbeveling:

Drs.K.M.H.Peijs, Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland

Opperrabbijn B.Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

 

 

Middelburg/Veere, oktober 2016

Geachte mevrouw / heer,

Deze nieuwsbrief ontvangt u enkele weken eerder dan in andere jaren.  Reden voor deze vroege nieuwsbrief is het feit dat wij u willen informeren over een filmvoorstelling in oktober. Een nieuwsbrief in november zou dan te laat komen.

Maar eerst over een nieuwe aanwinst voor de synagoge.

Enkele weken geleden werden de besturen van de Joodse Gemeente Zeeland en van de Stichting Synagoge Middelburg benaderd door Jaap van ’t Veer die liet weten dat hij een bronzen beeld aan de synagoge wilde schenken. Jaap van ‘t Veer is een veelzijdig kunstenaar, die naast dichter en schrijver, ook schilder en beeldhouwer is.  Zijn werk getuigt van een diepe spiritualiteit zoals blijkt uit het bronzen beeldje dat hij heeft geschonken. Drie bronzen menselijke figuren beelden een zekere wanhoop uit die zo kenmerkend geweest moet zijn voor bepaalde perioden in de Joodse geschiedenis.

De naam van het beeldje, “The Chosen” is ontleend aan het bekende boek van Chaim Potok, de Amerikaans-Joodse schrijver die ook in Nederland bekend is geworden.

Jaap van ’t Veer, die ernstig ziek is, wil met deze gift uitdrukking geven aan zijn sterke verbondenheid met het Joodse volk en daarmee ook met de Middelburgse synagoge.

Op vrijdagmiddag 14 oktober is het beeldje, dat is geplaatst in de ruimte van het vroegere rituele bad, tijdens een besloten plechtigheid onthuld.  Het beeldje, dat ca 45 cm hoog is, staat op een zuil waarop de tekst uit psalm 23 is aangebracht “Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang want Gij zijt bij mij”, zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands.

Inderdaad, een aanwinst voor de synagoge.

Zondagavond 30 oktober wordt in het Kerkcentrum de Hoeksteen, Roozenburglaan 22 te Middelburg, de film “Een keppel in de Cariben” vertoond.  De film gaat over de Joodse gemeenschappen in het Caribisch gebied, dus ook over Joods leven in Suriname en de Antillen.  De avond wordt georganiseerd door Kerk & Israёl, afdeling Zeeland.

Aanvang 19.00 uur, de zaal is open vanaf 18.30 uur.  De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  Verdere informatie vindt u op de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl, onder de rubriek actueel.

Woensdag 9 november bent u ‘s-middags welkom in het Stadhuis aan de Markt en ‘s-avonds in de synagoge.

Om 14.00 uur wordt in de Burgerzaal van het Stadhuis aan de Markt de toneelvoorstelling gegeven “Philip Mechanicus, wachten op transport“.  Philip Mechanicus was voor de oorlog een bekend journalist die in Westerbork een dagboek schreef.  Deze voorstelling wordt door het University College Roosevelt en het Etty Hillesum Onderzoekscentrum georganiseerd.  De toegang is gratis.  Verdere informatie op de website: www.ehoc.nl

Ook op 9 november bent u om 20.00 welkom in de synagoge waar de Kristallnacht zal worden herdacht.  In 1938 begon op 9 november in Duitsland en Oostenrijk een pogrom waarbij bijna 200 synagogen in brand werden gestoken, duizenden Joodse winkels werden geplunderd, vele Joden werden vermoord en duizenden werden gevangen gezet.  Nu wordt deze Kristallnacht in Duitsland, en in mindere mate ook in Nederland, herdacht in synagogen en kerken.  Na een korte inleiding door ondergetekende en na een optreden van de harpiste Dorine van Dijk zal Prof.Klaas Smelik het verhaal van een ooggetuige vertellen.  Daarna zal Luuc Smit, chazzan / voorzanger van de Joodse Gemeente, psalm 23 zingen zoals deze in de synagoge wordt gezongen.

Woensdag 30 november vindt in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg, om15.30 uur de presentatie plaats van het boek “Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk”.

U bent daar hartelijk welkom als u zich aanmeldt door een mailtje te sturen aan info@ehoc.nl met vermelding van uw naam.  De toegang is gratis.

Donderdag 29 december, om 19.00 uur zal, zoals ook de voorgaande jaren het geval was, in de hal van het Stadhuis door Opperrabbijn Jacobs, de grote Chanoeka-kandelaar worden aangestoken.  Chanoeka is het feest waarop wordt herdacht dat de Tempel in Jeruzalem weer werd ingewijd nadat deze door de Makkabeeёn op de Grieken was heroverd.

Afgelopen zomer waren er minder open dagen dan in de voorafgaande jaren doordat enkele vrijwilligers zich tijdelijk of blijvend hebben moeten terugtrekken.  Ook hier slaat de vergrijzing toe.  Mocht u volgend jaar kunnen helpen met deze open dagen, dan houden wij ons van harte aanbevolen.

In de wintermaanden zijn er geen open dagen maar het is wel mogelijk met groepen de synagoge te bezoeken.  Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of liever via thefoxes@zeelandnet.nl of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften zijn niet alleen noodzakelijk voor het onderhoud van de synagoge, maar helaas ook voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.  Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

 

Aad Vos, secretaris

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *