Nieuws & Nieuwsbrief

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Middelburg/Veere,  Juni 2018

Geachte mevrouw / Geachte heer,

 

Daar het bestuur van de Stichting Synagoge Middelburg lijdt aan een zekere mate van vergrijzing was het noodzakelijk jongere bestuursleden aan te trekken en daarin zijn wij gelukkig geslaagd.  Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van het bestuur gedaald dankzij de twee nieuwe bestuursleden

Sira Kamermans en Iet Hasselaar.

Op 7 juni zijn wij weer gestart met de open dagen, iedere donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur. Het ligt in de bedoeling na de expositie ook in augustus open dagen te houden indien er voldoende vrijwilligers aanwezig kunnen zijn.  Wanneer u in augustus de synagoge wilt bezoeken is het verstandig de website van de stichting te raadplegen want daar worden de open dagen vermeld.

Ook deze zomer zal weer een tentoonstelling met een Joods thema worden georganiseerd op de drie  bekende locaties, de synagoge, de Wandelkerk en Galerie de Osseberg.  Het wordt een heel bijzondere tentoonstelling.  Marlene Sanders-de Haseth zal haar “art quilts” exposeren die zijn geïnspireerd op de Thora en op de Joodse traditie.  De expositie “Quilts met thema’s uit de Thora” werd mogelijk gemaakt dankzij een anonieme sponsor die het vervoer van de quilts van Jeruzalem naar Middelburg mogelijk heeft gemaakt.  De tentoonstelling wordt geopend door Opperrabbijn Binyomin Jacobs op donderdag 5 juli, om 15.00 uur in de synagoge.  Daarna kan de expositie in de Wandelkerk worden bekeken.  Om 17.30 uur wordt de expositie in Galerie de Osseberg geopend.  U bent hartelijk welkom in de synagoge, in de Wandelkerk en in Galerie de Osseberg.

 

Tentoonstellingsperiode:  vanaf 5 juli tot en met 2 augustus.

Openingstijden van de tentoonstelling in de synagoge:

Woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Donderdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Adres: Herenstraat 14, Middelburg.

Openingstijden van de tentoonstelling in de Wandelkerk:

Maandag t / m vrijdag van 10.30 uur tot 17.00 uur.

Zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Adres: Abdijcomplex, onder de Lange Jan.

Openingstijden van de tentoonstelling in Galerie de Osseberg:

Donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en

na telefonische afspraak: 0118 625284.

Adres: Singelweg 11 te Grijpskerke, bij Sint Laurens.

Voor de routebeschrijving zie ook: www.deosseberg.nl

 

Voor groepsbezoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188, of liever via website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl/contact 

Bijgesloten vindt u de bekende  acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften, onze belangrijkste inkomstenbron, zijn noodzakelijk voor het onderhoud en beheer van de synagoge.  De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.  Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL96ABNA0493911677.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

 

Aad Vos, secretaris