Agenda


 

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum heeft besloten tot het instellen van een jaarlijkse  Etty Hillesum Lezing, met als doel het werk en gedachtegoed van Etty Hillesum ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. De eerste Etty Hillesum Lezing zal worden uitgesproken door prof.dr.Klaas A.D.Smelik, directeur van het EHOC. In aansluiting op die lezing vindt de boekpresentatie plaats van  het boek getiteld: “Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking”. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de heer M.A.de Vries, voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland. De lezing en de boekpresentatie vinden plaats op donderdag 30 november a.s. van 15.30-17.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis op de Markt. De toegang is vrij. Omdat wij graag willen weten hoeveel mensen er zullen komen vragen wij u dat te melden via info@synagogemiddelburg.nl of telefonisch via 0118 611188.

 

Voor zondagmiddag 10 december nodigen wij u uit voor een lezing over de Joodse keuken door Moshe Hofman, eigenaar van het kosjere restaurant Hoffy’s in Antwerpen. Ook zal een documentaire over de familie Hofman worden vertoond. Deze middag wordt georganiseerd door de Joodse Gemeente Zeeland maar u bent daar van harte welkom, om 14.00 uur in de synagoge. Ook hiervoor vragen wij u zich aan te melden voor 6 december via info@synagogemiddelburg of via 0118 611188.

 

Zoals ook de voorafgaande jaren het geval was wordt nu ook met Chanoeka een grote kandelaar aangestoken door opperrabbijn Jacobs en burgemeester Bergmann in de hal van het Stadhuis op de Markt. Dat gebeurt op zaterdag 16 december om 17.30 uur.

Ook hier bent u van harte welkom.