Agenda


Op woensdagavond 21 juni, aanvang 20.00 uur, bent u welkom bij een lezing die wordt gehouden door de heer Jacob Kaaks, sinds kort woonachtig in Middelburg.  Hij is theoloog en hij heeft een bijzondere belangstelling voor de Hebreeuwse Bijbel.  Hij is de schrijver van het boek “Job en de god van Babylon”.  Hij vergelijkt in dit boek, waarin ook een eigen vertaling van Job is opgenomen, het Bijbelse verhaal van Job met vergelijkbare verhalen uit het oude Mesopotamië.  Hij gaat in op de overeenkomsten en op de verschillen en komt tot een nieuwe en bijzondere interpretatie.

Open dagen

In de maand juni hopen wij weer op de donderdagen van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend te zijn voor belangstellenden.  Over open dagen in juli en augustus volgt later bericht op deze pagina. De eerste open dag is op 8 juni.

Aankondiging van de tentoonstelling

“Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen”.

Op vrijdag 16 juni aanstaande opent in de Zeeuwse Bibliotheek de tentoonstelling Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen. Wij nodigen u van harte uit om bij de opening op vrijdag 16 juni om 15.30 uur aanwezig te zijn. In de bijlage vindt u alle informatie over de tentoonstelling.

Als u van plan bent om naar de opening te komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn u vóór 12 juni aan te melden via secretariaat@dezb.nl o.v.v. uw naam, aantal personen, Middelburg en de Mediene?

Na 16 juni kunt u de tentoonstelling nog tot 2 september bezoeken. Van harte aanbevolen.

De tentoonstelling schenkt ook aandacht aan de restauratie van de synagoge die in 1993 van start ging en in november 1994 werd voltooid.