nieuwsbrief


Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Middelburg

Middelburg, juni 2019

Geachte heer / mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van alle activiteiten die deze zomerperiode voorbij zullen komen.

Tijdens de jaarlijkse zomertentoonstelling zal Axel Veenendaal exposeren. De titel van de expositie luidt ‘De Kern’. De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 4 juli om 13.30 uur in de Synagoge waarbij er Klezmer gespeeld zal worden door Marieke Brokamp en Anne Marie Simons. U bent van harte uitgenodigd!
Daarna gaan wij om 14.30 naar de Wandelkerk waar ook schilderijen van Axel Veenendaal te zien zijn. Om17.00 uur vindt een opening plaats in galerie De Osseberg. De tentoonstelling duurt tot 1 augustus.

De open dagen zullen plaatsvinden in de maand juni op de donderdagen van 12.00 u tot 16.00 uur en in juli op de woensdag- en donderdagmiddagen. Ook in augustus en september zijn er open dagen op de donderdagen en zo mogelijk ook op de woensdagen. Dit wordt op de website vermeld onder ‘Agenda’.
Voor de open dagen in juli en augustus kunnen wij nog wel hulp gebruiken. Mocht u in de gelegenheid zijn ons hierbij te helpen dan kunt u dat aan ons doorgeven via info@synagogemiddelburg.nl.
Een groepsbezoek is ook altijd mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
secretaris van de stichting via info@synagogemiddelburg.nl of via de website van de stichting www.synagogemiddelburg.nl.

In 2019 bestaat de synagoge sinds de restauratie, die in 1994 werd afgerond, 25 jaar. Uiteraard zullen we hier samen met de Joodse Gemeenste Zeeland aandacht aan besteden en worden er activiteiten georganiseerd in de tweede helft van dit jaar. Nadere Informatie over dat jubileum volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 

 

Sira Kamermans en Aad Vos