Winkeltje

Winkeltje

In de synagoge worden enkele boekjes over en foto’s van de synagoge te koop aangeboden.

Schuiven in de tijd” werd in 2000 uitgegeven ter gelegenheid van het vijfde lustrum van Kerk en Israël in Zeeland.

Het boekje is in de synagoge te koop voor € 4,50

-

Stemmen uit de Sjoel van Middelburg” werd uitgegeven in 2006 ter gelegenheid van het

300-jarig bestaan van de synagoge in 2005. Het boekje bevat de persoonlijke verhalen van mensen die sterk bij de Middelburgse synagoge zijn betrokken.

Het boekje is in de synagoge te koop voor € 10,-

-

Vita sine libris mors est” werd uitgegeven in 2007 ter gelegenheid van een reizende tentoonstelling over Joodse ex-librissen in Nederland.

Het boekje is in de synagoge te koop voor € 2,-

-

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de synagoge werd in 2005 door Jet Naftaniel-Joëls een Parochet (voorhang voor de Heilige Arke) ontworpen en gemaakt. Correspondentiekaarten met de afbeelding van deze parochet zijn in de synagoge te koop voor € 2,-

-

Een CD met synagogale muziek van het Amsterdams Synagogaal Koor is in de synagoge

te koop voor € 10,-

-

Veel verschillende interieurfoto’s van de synagoge zijn in de synagoge te koop.

Het eerste boekje over de synagoge werd uitgegeven in 1994, direct na de restauratie.

Dit boekje ”de Sjoel van Zeeland” (isbn 90-74576-08-7) is uitverkocht maar het wordt nog wel als tweedehands exemplaar via internet aangeboden.

Te koop in de boekhandel

Anafiem Gedoe’iem” (isbn 90-5235-151-1, Erasmus Publishing ) werd uitgegeven in 2000 op initiatief van de Stichting Synagoge Middelburg.

Het omvat het werk van J.H.Coppenhagen, dat werd bewerkt een aangevuld door Prof.Dr.M.van Lieburg, Het boek bevat gegevens over de meer dan 250 Joodse artsen die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het fraai uitgevoerde boek is te koop via de boekhandel.

-

Teruggevonden scherven”, geschreven door Ida Smit-van Es, werd uitgegeven in 2005 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de synagoge in 2005. Het bevat bijzondere verhalen over de synagoge.

Het boekje is nog te koop bij boekhandel “De Drvkkerij” te Middelburg.